گیم ؛ دوست یا دشمن؟ بخونید و عمل کنید

گیم ؛ دوست یا دشمن؟


 

چه کنیم تا فرزندانمان از عوارض بازی های رایانه ای در امان بمانند و از فواید آنها بهره مند شوند؟
 

این روزها د یگر در بیشتر خانه ها رایانه هم مانند تلویزیون پیدا می شود؛ البته با این تفاوت که بیشتر از والد ین، این بچه ها هستند که از ان استفاد ه می کنند و حتی بعضا خود را صاحب آن می دانند . در تابستان هم که استفاد ه از این وسیله به اوج خود می رسد و بعضی از بچه ها طی روز ، ساعاتی طولانی را پای رایانه گذراند ه وبه بازی می پردازند. البته در کنار بازی با رایانه در خانه ، رفتن به گیم نت ها هم هنوز جای خود را حفظ کرد ه . در این شرایط بسیاری از والد ین نمی دانند که این بازی های رایانه ای خوب است یا بد . عوارض آن چیست و البته چه فواید ی می تواند داشته باشد؟ اصلا چه باید بکنند؟ اگر شما هم جزو این دسته از والد ین هستید ،‌حتما با ماهمراه شوید .
اولین نکته در رابطه با بازی های رایانه ای این است که هیچ قضاوت مطلقی در مورد آنها وجود ندارد . همه بازی های رایانه ای بد نیستند و البته همه آنها هم خوب نیستند؛ بلکه بسته به نوع بازی و زمان و کیفیت بازی است که یک بازی خوب یا بد می شود . برای بهره مند ی از فواید این بازی ها و کم کرد ن عوارض آنها ، لازم است اطلاعات خود مان را افزایش د هیم و برنامه ریزی مناسبی برای بازی های رایانه ای داشته باشیم.

قواعد بازی
 

استفاد ه از هر وسیله ای قواعد و قوانین خاص خود ش را دارد تا استفاد ه از آن د چار افراط و تفریط نشود. برای بهره مندی بیشتر از رایانه، لازم است برای استفاد ه از رایانه قوانین مشخصی داشته باشیم و البته به نکاتی هم توجه داشته باشید.
* قرار داد ن رایانه در فضایی مشترک به عنوان مثال ، هال یا حتی گوشه ای از آشپزخانه می تواند نظارت شما روی استفاد ه از آن را تسهیل کند.
* فرزند تان در هر سنی که قرار دارد در مورد زمان استفاد ه با حضور والد ین صحبت کرد ه و حتما هم قانون مربوط به آن را جد ی گرفته و اجرا کنید . وجود ساعتی بزرگ در کنار دستگاه می تواند به اجرای بهتر این قانون کمک کند.
* چه شما بخواهید از رایانه استفاد ه کنی و چه فرزند تان ، لازم است صند لی ، میز و د یگر قطعات از استاندارد های لازم برخوردار باشند تا از عوارض احتمالی برای ستون فقرات و عضلات دست ، شانه و پشت تا حد امکان جلوگیری کند.
* روشنایی محل قرار داد ن رایانه را به صورتی تنظیم کنید که نور محیط خیلی کمتر از نور صفحه نباشد. زمانی که نور محیط کمتر است، مرد مک ها باز شد ه و نور رایانه که البته آسیب زا هم هست ، بیشتر وارد چشم می شود.
* از صفحات بزرگ برای رایانه خود استفاد ه نکنید. این کار هم باعث تشعشع بیشتر نور و آسیب بیشتر شد ه و هم تمایل به انجام بازی را بیشتر می کند.
* زمان استفاد ه از رایانه را حتما زمان بند ی کنید. پژوهش ها نشان داد ه که استفاد ه طولانی مد ت عوارض جبران ناپذ یر جسمانی دارد از جمله : تغییر شکل ستون فقرات، ضعیف شد ن عضلات پشت و شانه ها ، آسیب به چشم ها ، اعصاب دست و به ویژه مچ و البته به عنوان شایع ترین مشکل چاقی.
* اگر می خواهید فرزند تان به بازی با شما تمایل داشته باشد و از سر رایانه بلند شود، بد نیست به این نکته هم توجه داشته باشید. نکته مهمی که در بازی با رایانه وجود دارد ـ که البته بسیاری از افراد نسبت به آن بی توجه اند ـ این است که رایانه ، بچه را از سرزنش نمی کند ، دائم به او فرصت های جد ید برای بهبود عملکرد و انجام دوباره کار فراهم می کند. این ویژگی مهم رایانه البته از او همبازی فوق العاد ه ای می سازد. پس یاد تان باشد اگر می خواهید با این همبازی رقابت کنید باید در زمان بازی اخلاق بهتری داشته باشید!
* بسیاری از بازی ها علاوه بر بازی اطلاعات زیادی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به فرزندان ما منتقل می کنند . از جمله روی نقش ها جنسیتی و د ید گا بچه ها در مورد زن و مرد اثر می گذارند. انتخاب آگاهانه بازی ها می توانند تا حدی جلوی عوارض منفی را بگیرند.
* یکی از مهم ترین عوارض انجام بازی های رایانه به ویژه برای ساعات طولانی ، کم شد ن روابط اجتماعی و البته کم شد ن واکنش های عاطفی بچه هاست . یاد تان باشد هر چقدر هم بازی هایی که بچه ها بازی می کنند ، آموزند ه باشند اما باز این ایراد در ارتباط با آنها وجود دارد.
* حتما و حتما زمانی رابه بازی مشترک با فرزند تان اختصاص د هید. این کار به شما امکان می د هد تا در مورد بازی با هم صحبت کرد ه و البته شما می توانید در صورت وجود ایراد اتی در بازی ، با گفت و گو در مورد آن ، تا حدی از اثر منفی اش بکا هید.
*انجام بازی به صورت گروهی می تواند تا حدی از عارضه کاهش روابط اجتماعی جلوگیری کند. اما فراموش نکنید که بازی دسته جمعی می تواند باعث افزایش زمان بازی شود و به نوعی د یگر باعث افزایش عوارض شود!
* اگر فرصت ندارید با فرزند تان بازی کنید ، حتما در مورد بازی اطلاعاتی کسب کنید و با او در مورد آن صحبت کنید. زمانی که فرزند تان احساس می کند شما هم از بازی های رایانه ای سر در می آورید احساس نزد یکی بیشتری با شما می کند.
* بازی های رایانه ای امکان تجربه رابطه با انسان های د یگر و تمد ن مهارت های ارتباطی را به شد ت کاهش می د هد . در نتیجه بچه هایی که زمان زیادی به بازی اختصاص می د هند ، معمولا در طولانی مدت منزوی می شوند . برای جلوگیری از این موضوع سعی کنید حتما فعالیت های د یگری را برای جبران آن در نظر بگیرید.
* یکی د یگراز مشکلات انجام بیشتر بازی های رایانه ای ، کم شد ن میزان مطالعه در بچه هاست . هر چند اصل کتاب خواند ن ، فواید ی دارد که با چیزهای د یگر قابل جبران نیست اما باز هم بازی هایی وجود دارند که می توانند باعث مطالعه متونی در بچه ها شد ه و تا حدی این نقص را جبران کنند.
* بچه ها هنگام بازی ـ به ویژه بازی های مبارزه ای ـ معمولا خود را جای فرد د یگری گذاشته و به نوعی الگوبرداری می کنند. در این شرایط بد نیست د قت بیشتری در انتخاب بازی های داشته باشید . ببنید دوست دارید فرزند تان شبیه کدام یک از این شخصیت ها شود و با توجه به آن بازی مربوطه را برای او تهیه کنید.
* حالا که تابستان است ؛ اما در طول سال تحصیلی لازم است زمان بند ی د قیق تری در مورد بازی های رایانه ای داشته باشید. توجه داشته باشید که معمولا تا مد تی بعد از بازی ، بچه ها مشغولیت ذ هنی زیادی در مورد آن داشته و توانایی تمرکز روی فعالیت های د یگر را ندارند.

الفبای بازی ها
 

معمولا بسیاری از والد ین چندان اطلاعی از بازی های رایانه ای ندارند. اگر می خواهید بتوانید بازی ها را به موضوعی برای نزد یک شد ن به فرزند تان تبد یل کنید . بد نیست که ابتدا با چند گروه پرطرفدار آنها آشنا شوید. البته یاد تان باشد همه بازی های رایانه ای محد ود به این موارد نمی شوند.

جنگجویان مجازی
 

معروف ترین و شایع ترین بازی ها ، بازی های مبارزه ای هستند. بعضی افراد معتقد ند این بازی ها باعث افزایش سرعت عکس العمل بچه ها می شود. این حرف البته تا حد ی درست است اما این بازی ها ایراداتی هم دارند زیرا معمولا نیازمند هیچ خلاقیتی نیستند و خشونت بالایی دارند. گاهی اوقات بچه ها طی بازی یاد ی گیرند دست به کارهای خلاف اخلاق بزنند. و البته سرعت بالای تغییر تصاویر می تواند باعث آسیب بیشتر به چشم شود.

مدیران مجازی
 

گروه د یگر بازی ها ، بازی های شبیه ساز هستند . در این نوع بازی ها معمولا بچه ها با امکاناتی که در اختیار دارند گاهی باید شهری بسازند و گاهی نیز به ساختن چیزهای د یگر دارند . این بازی ها از چند نظر می تواند اثراتی مثبت داشته باشند ؛ به بچه ها یاد می د هد با امکاناتی محدود دست به سازند گی بزنند زیرا به نوعی بخش هایی از خلاقیت از جمله سالی اید ه ها در ذ هن و انعطاف پذ یری را افزایش می د هند. اما این بازی ها هم خالی از اشکال نیستند . معمولا بچه ها یی که زمان زیاد ی را صرف این بازی ها می کنند ـ به ویژه در سال های نوجوانی -درارتباط برقرار کرد ن با د نیای بیرون د چار مشکل می شوند؛ برای آنها مرز میان خیال و واقعیت د چار مشکل شد ه و گاهی نمی توانند تفکیک مناسبی بین این دو بخش ایجاد کنند. در عین حال که انتخاب ها د راین بازی ها هم دچار محدود یت هایی است و معمولا بازی کنند گان حرفه ای بعد از مد تی به خوبی می دانند که چه چیزی را باید انتخاب کنند . یاد مان باشد که در زند گی در دنیای واقعی ما با چیزهایی غیر قابل پیش بینی ای هم روبه رو هستیم که البته آماد ه نبود ن برای آنها می تواند ضربه های بدی به ما وارد کند.

قهرمانان مجازی
 

مسابقات دسته د یگر بازی های رایانه ای هستند . پرطرفدارترین این مسابقات ، اتومبیل رانی و فوتبال است . انجام این بازی ها معمولا نیازمند سرعت عمل بالایی است ؛ در نتیجه سرعت واکنش بچه هایی که استاد انجام این بازی ها هستند، بالا می رود اما این بازی ها ایراداتی هم دارند؛ این بازی ها معمولا سرعت واکنش دست بچه ها را افزایش می د هند اما ذ هن آنها را در حالت محدودی باقی نگه می دارند . هر چند ممکن است بعضی افراد تصور کنند که در طول بازی مغز فعال است اما واقعیت این است که این بازی ها تنها سلول های مغزی را گول زد ه و در عمل فعالیتی رخ نمی د هد.

دانش آموزی مجازی
 

بازی های آموزشی دسته د یگری هستند که طرفداران خود را دارند . در این بازی ها بچه ها با اطلاعات جد ید ی آشنا شد ه و آنها را می آموزند. هر چند آموختن این اطلاعات جد ید اتفاق خوبی است اما معمولا این اطلاعات همه آن چیزی نیستند که بچه ها به آنها نیاز دارند. گاهی اوقات محدود شد ن به این بازی ها فرصت آموختن مهارت های مفید و اطلاعات د یگر را از بچه ها می گیرد. در عین حال به نسبت زمانی که از بچه ها می گیرد، اطلاعات زیاد ی در اختیار آنها قرار نمی د هد.
منبع:همشهری مثبت 180
/ 0 نظر / 32 بازدید