یادداشت برداری در کلاس (1) خوب گوش دادن در کلاس

یادداشت برداری در کلاس (1) خوب گوش دادن در کلاس

نویسندگان : دکتر چارلزتی منگروم و دکتراستفن استری چارت
مترجم : محمود کریمی
منبع : راسخون


خیلی مهم است که درکلاس شنونده ی خوبی باشید.خیلی ازچیزهایی که شما باید یاد بگیرید به طورشفاهی توسط معلمان شما در کلاس ارائه می شود. فقط شنیدن چیزی که آنها می گویند به معنی گوش دادن به گفته های آنان نیست.گوش دادن فعالیتی به اصطلاح شناختی است و نیازدارد که شما به آن چه می شنوید توجه کنید،درباره اش فکر کنید و ازلحاظ فکری آن را پردازش کنید. درزیر مواردی آورده شده که شما باید انجام دهید تا شنونده ی خوبی در کلاش باشید:

1- وقتی که به کلاس می آیید ، آمادگی و آگاهی قبلی را برای گوش دادن داشته باشید :

مطمئن شوید همه ی تکالیف محوله و خواندنی ها را انجام داده اید. یادداشت برداری های خود ازجلسه ی قبلی را مرور کنید. درمورد چیزهایی که درباره ی مبحث جلسه ی امروز می دانید،فکرکنید.

2- وقتی که به کلاس می آیید از لحاظ روحی هم آمادگی شنیدن داشته باشید :

وضعیت شما مهم است.خود را آماده کنید طوری که مطلب برای شما مفید و جالب توجه شود. تا آن جا که می توانید خود را درگیر مطلب کنید تا یاد بگیرید.

3- هدفدارگوش دهید :

تشخصیص دهید که از کلاس چه چیزی را انتظار دارید و امید دارید که یاد بگیرید. در همان حین که معلم (استاد) شما صحبت می کند،برای این اهداف گوش دهید.

4- با ذهنی باز گوش دهید :

پذیرنده ی آن چیزی که معلم (استاد)تان می گوید باشید. این که در مورد چیزهایی که گفته می شود سؤال کنید خوب است چرا که ذهن شما نسبت به نقطه نظرات مطرح شده غیر از نقطه نظرات خودتان،به اصطلاح "باز" می ماند.

5- ملتفت ( با توجه ) باشید :

روی چیزی که معلم( استاد )تان می گوید، تمرکز کنید. سعی کنید به افکار بیهوده نپردازید و اجازه ندهید ذهنتان درگیر چیزهای دیگر شود.نشستن در جلو یا وسط کلاس و برقراری به اصطلاح "ارتباط چشمی با معلم(استاد)"به شما کمک می کند.

6- شنونده ای فعال باشید :

شما سریع تر از صحبت کردن معلم (استاد) تان می توانید فکر کنید. ازاین مزیت به نفع خودتان استفاه کنید و چیزی که دارد گفته می شود را ارزیابی کنید و سعی کنید چیزی را که در ادامه گفته خواهد شد،حدس بزنید.در مورد چیزهایی که معلم یا استادتان می گوید،به خوبی یاداشت برداری کنید.درعین حال که می توانید سریعترازصحبت کردن معلم تان فکر کنید، نمی توانید سریع ترازصحبت کردن او، بنویسید. برای یادداشت برداری باید تصمیم بگیرید که چه چیزی را بنویسید،و برای این که بتوانید چنین کاری انجام دهید،باید شنونده فعالی باشید.

7- مبارزه طلبی کنید :

اگردیدید فهمیدن درس ارائه شده در کلاس دارد سخت می شود، دست ازگوش دادن برندارید و کنارنکشید. در چنین مواقعی با دقت بیشتری گوش دهید و سخت ترکارکنید تا بفهمید که چه چیزی دارد گفته می شود.ازپرسیدن سؤال هم دست نکشید.

8- برمحیط خود غلبه کنید :

کلاس ممکن است خیلی پرسروصدا باشد،خیلی گرم باشد، خیلی سرد باشد، خیلی روشن باشد یا خیلی تاریک باشد. در برابر شرایط نامناسب تسلیم نشوید.همچنان بر آن کار مهم متمرکز بمانید:یادگیری
منبع انگلیسی مقاله : How-to-Study.com
/ 0 نظر / 21 بازدید